Zadania na otrzymywanie tlenków

Pobierz

Tlen w związkach chemicznych jest zawsze dwuwartościowy.Test: Wzory chemiczne - tlenki Opis testu: Podaj nazwę związku wyrażonego wzorem.. Właściwości kwasu H2SO4, HCl, H2S, HNO3 80.Najprostszym sposobem otrzymywania tlenków jest hczenie pierwast- ków chemicznych z tlenem, czyli reakcja syntezy.. Prawie niemożliwe jest otrzymanie tlenków fluorowców poprzez ich spalanie.Jeżeli dany pierwiastek posiada różne tlenki, to zazwyczaj utlenia się do tlenku o niższej wartościowości.Zadanie: zad1 uzupełnij reakcje otrzymywania tlenków metali i Rozwiązanie:zad1 uzupełnij reakcje otrzymywania tlenków metali i niemetali 2h2 o2 gt 2h2o 4al 3o2 gt 2al2o3 4fe 3o2 gt 2fe2o3 4na o2 gt 2na2o 2s 3o2 gt 2so3 2fe o2 gt 2feo 2n2 3o2 gt 2n2o3 zad2 napisz reakcje spalania w trzech warunkach dostępu powietrza a propanu b etylenu propan c3h8 c3h8 5o2 gt 3co2 4h2o spalanie całkowite .Tlenki azotu - wzory,właściwości.. Do najważniejszych sposobów otrzymywania tlenków należą: 1. bezpośrednia reakcja pierwiastka z tlenem, np.: S +O2 ---> SO2 2Cu + O2 ----> 2CuO.. Jedną z metod otrzymywania wodorków niemetali jest bezpośrednia reakcja niemetalu i wodoru.SO2 + 2 NaOH --> Na2SO3 + H2O.. UłóŻ równania reakcji lub zaznacz, Że reakcja nie zachodzi: JE¯ELI NIE ZACHODZI, TO PROSI£ABYM O UZASADNIENIE.. 18 Przeprowadzono reakcję przedstawioną na schemacie..

Tworzenie nazw tlenków .

Zadanie Na podstawie podanych informacji w materiale lekcji napisz równania reakcji otrzymywania tymi dwoma metodami wodorotlenki: a) wodorotlenek potasu b) wodorotlenek lituwymieniać i opisywać metody otrzymywania wodorotlenków oraz zapisywać odpowiednie równania reakcji; podawać przykłady metali i tlenków metali reagujących z wodą; identyfikować produkty reakcji metali aktywnych z wodą; podawać przykłady wskaźników kwasowo‑zasadowych oraz określać ich barwę w wodzie i w zasadach.Otrzymywanie kwasu fosforowego (V): P 2 O 5 + 3 H 2 O -> 2 H 3 PO 4 Kwasy beztlenowe otrzymuje się poprzez rozpuszczenie w wodzie wodorku niemetalu.. Schemat takiej reakcji wygląda następująco : metal + tlen (O 2) → tlenek metaluniemetal + tlen (O 2) → tlenek niemetaluAby nie było problemów z dobieraniem współczynników stechiometrycznych, proponuję zapoznać się z tym tematem (kliknij link poniżej):Chemia- teoria Pobierz program Tlenki - teoria .. Wzory kwasów tlenowych i beztlenowych 79.. Metody otrzymywania kwasów 78.. Zgodnie z definicją Czytaj dalej.a) bezpośrednia synteza z pierwiastków, np.: b) termiczny rozkład niektórych soli kwasów tlenowych lub wodorotlenków, np.: c) utlenianie lub redukcja tlenków (dla pierwiastków, które tworzą tlenki na różnych stopniach utlenienia) w określonych warunkach, np. w obecności katalizatora:Proces łączenia się pierwiastków z tlenem jest podstawową metodą otrzymywania tlenków..

Tym sposobem można otrzymać najwięcej tlenków.

b) Podaj nazwę związku, który pełni w niej rolę utleniacza.. SO2 + Na2O --> Na2SO3.Tlenki otrzymujemy w reakcji syntezy (czyli łączenia) metalu lub niemetalu z tlenem.. Wzór ogólny tlenków: XaOb X - atom dowolnego pierwiastka, O - atom tlenu, a - ilość atomów pierwiastka X, b - ilość atomów tlenu Nazwy tlenków: tlenek (nazwa pierwiastka) (wartościowość pierwiastka), jeśli pierwiastek ma tylko jedną wartościowość wówczas nie podaje się jej.Tlenków amfoterycznych jest stosunkowo dużo, np. cynku, berylu, żelaza (III), glinu, miedzi (II), chromu (III), manganu (IV), arsenu (III), antymonu (III)… Wymieniać można jeszcze długo, na szczęście nas na poziomie licealnym interesować będą tylko ZnO, Cr2O3 oraz Al2O3.. Aplikacja na telefon komórkowy WYMAGANIA: wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA, Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu.4 1.4.. Metody otrzymywania tlenków (tu zapisanie wzorów kilku tlenków na podstawie nazwy i nazwy na podstawie wzoru) 76.. CO 2 - tlenek węgla(IV) lub tlenek węgla(+4) CO - tlenek węgla(II) lub tlenek węgla(+2) Na 2 O - tlenek sodu; Fe 2 O 3 - tlenek żelaza(III) lub tlenek żelaza(+3)Wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie to tzw. zasady..

Poniżej przedstawiono opisy wybranych metod otrzymywania trzech tlenków.

Liczba pytań: 18 Poziom: Średni Rozwiązany: 1440 razy Średnia ocena:Æw.. Ba3 PO4 2 gt AGOHgt HNO2gt SrO H2Ogt SrO HNO3gt HgO H2Ogt HgO H2SO4gt N2O5 H2Ogt N2O5 KOHgt BeO H2Ogt BeO HClgt BeO KOHgt CO KOHgt N.Otrzymywanie tlenków.. Aplikacja na telefon komórkowy WYMAGANIA: wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA, Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu.. Przykłady 2H 2 + O 2 → 2H 2 O 2Mg + O 2 → 2MgO 4Al + 3O 2 → 2Al 2 O 3 2Fe + O 2 → 2FeO 2Cu + O 2 → 2CuOOpis: Do zlewki nalewamy ok 2/3 objętości wody.Następnie wkładamy do niej probówkę lub cylinder miarowy skierowany do dołu dnem.. Nie wszystkie tlenki można otrzymać każdą metodą.. c) Określ, jakie dwie czynności można wykonać, aby spowodować przyspieszenie tej reakcjiZasady nazywania tlenków .. 2. utlenianie tlenków (proces łączenia się z tlenem lub wzbogacanie w tlen związku już zawierającego tlen), np.: 2SO2 + O2 ---> 2SO3 2Cu2O + O2 ---> 4CuO.Osadzanie się metali na płytkach - zadania obliczeniowe; Sole; Tlen, tlenki, nadtlenki; Wodorosole; Zależności w układzie okresowym; Otrzymywanie tlenków podanymi sposobami.. Nazwę tlenku tworzy się przez podanie wartościowości lub stopnia utlenienia pierwiastka w nawiasie, na końcu nazwy..

Bezpośrednia synteza z pierwiastków - tym sposobem można otrzymać najwięcej tlenków.

Przykładem takiej reakcji jest np. rdzewienie, polegające na łączeniu się żelaza z tlenem.. W piśmiennictwie, tlenki azotu zbiorowo określane są jako lub bardziej skrótowo NOX (od wzoru sumarycznego i angielskiego zwrotu Nitrogen OXides), jednak oprócz tlenków które opisać można wzorem (x= 1,2), występują również tlenki (x=1, 3, 4, 5).. OTRZYMYWANIE TLENKÓW, NADTLENKÓW i PONADTLENKÓW TLENKI otrzymuje się najczęściej poprzez: bezpośrednią syntezę: S + O2 = SO2 2Mg + O2 = 2MgO C + O2 = CO2 rozkład termiczny soli lub wodorotlenków i tlenków: CaCO3 = CaO + CO2 Cu(OH) 2 = CuO +H2O 4MnO2 = 2Mn2O3 + O2 utlenianie tlenków na niższych stopniach utlenienia: 2SO2 + O2 = 2SO3 .Temat: Reakcje tlenków metali z kwasami (3. metoda otrzymywania soli) • Tlenki zasadowe ( metali 1. i 2. grupy) reagują z kwasami i Zadania z podręcznika CHEMIA NOWEJ ERY str.78 Zadanie 2: Napisz równania reakcji otrzymywania soli przez działanie odpowiednim kwasem na tlenek metalu.. Wnioski: Woda nie wypełniła probówki, ponieważ znajdowało się w niej powietrze, które to uniemożliwiało.Tlenki Tlenki to dwuskładnikowe związki tlenu z innymi pierwiastkami.. Obserwacje: Podczas zanurzania probówki w wodzie woda wchodzi do jej wnętrza tylko na wysokość kilku milimetrów.. W ten sposób moŽ- na uzyskaé tlenki wyhcznie z tych pierwiastków chemicznych, które reaguja bezpošrednio z tlenem.Tlenki można otrzymywać na wiele różnych sposobów: w reakcji spalania pierwiastków w tlenie, np. 2Mg + O2 → 2MgO w reakcji rozkładu soli nietrwałych kwasów tlenowych, np. Na2SO3 → Na2O + SO2 w reakcji utleniania metali (aluminotermia), np. Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr w reakcji kwasu utleniającego z red.Zbiór zadań maturalnych:tlenki zadania maturalnetlenki zadaniachemia tlenki liceum Zobacz również: Kwasy - związki nieorganiczne - zadania otwarte #1 Sole - związki nieorganiczne - zadania otwarte #2 Wodorotlenki - związki nieorganiczne - zadania otwarte #4 Związki organiczne występujące w organizmach, białka, budowa białek, zadania otwarte #1Sposoby otrzymywania tlenków.. Reakcje syntezy pierwiastków z tlenem - utlenianie.. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.Chemia- metody obliczeń zadań na telefon komórkowy: Pobierz program Chemia: Tlenki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt