Podaj nazwy soli nacl caco3 alpo4

Pobierz

Al2(SO4)3Czytnik immersyjny (5 pkt) 2.Pięcioma metodami otrzymaj sól o nazwie Siarczan (VI) baru (Zapisz 5 różnych reakcji chemicznych, w których otrzymasz wskazaną sól) (5 pkt) 3.Zapisz reakcje dysocjacji jonowej następujących soli: 1.odpowiedział (a) 03.06.2012 o 20:04: węglan glinu: Al2 (CO3)3. siarczek baru: BaS.. Sole zbudowane są z atomu metalu i reszty kwasowej.. :) Z góry dziekuje.. Mg(H 2 PO 4) 2 - diwodorofosforan(V) magnezu.. KHSO 3 - wodorosiarczan(IV) potasu.. f) CaCO3- węglan wapnia.. 2H 2 O - chlorek miedzi(II)-woda(1/2).. Proces ten, jak pamiętamy, nazywa się dysocjacją elektrolityczną.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Podaj Nazwy następujących soli : FeCl3 K2S Al2S2 Ca(NO3)2 CuSO4 ZnNO3 Fe2(SO3)3 MgSO3 KJ CaF2 CaCo3 AlPO4 Na3PO4 Daje.. - MidBrainart1.. Ustalenie wartościowości reszty kwasowejRozpuszczalne w wodzie sole są elektrolitami, ich wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny.. Caco3 weglanw wapnia baso4 siarczan VI baru zncl2 chlorek cynku ca(NO3)2 azotan v wapnia 2.. Nie używaj wielkich liter, pamiętaj, gdzie się stawia, a gdzie nie stawia się spacji.. Autor: zzuzik7 Dodano: 29.5.2010 (21:55) Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn (NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3 (PO4)2. napisz wzoru soli.. Nazwij sól Ca₃(PO₄)₂..

Skąd mam wziąc nazwy soli?

bardzo pilne !. Nazwa soli składa się z dwóch wyrazów.. Rozpuszczanie chlodku sodu.Podaj nazwy zwyczajowe oraz zastosowanie podanych soli: CaCO3, AgNO3, NaCl, KNO3, NaNO3.. SÓL + METAL ---> NOWA SÓL + NOWY METAL Metal wziety do reakcji musi byc aktywniejszy od metalu znajdujacego sie w soli.Zakręć kołem i zobacz, co wypadnie.. Ca(NO3)2, KCl, MgSO4, K2SO4, CaCl2, AlPO4, Na2S, CaCO3, Al2(SO4)3, Mg3(PO4)2, MgCl2, Na2CO3, AlCl3.Podaj nazwy poniższych soli: a) Fe2S3- siarczek żelaza(III) b) Cu2S- siarczek miedzi(I) c) Na3PO4- fosforan(V)sodu.. Szkoła i Edukacja.Podaj 4 wzory i nazwy soli, w których skład wchodzą metale dwuwartościowe.. Pierwszy wyraz mówi nam, od jakiego kwasu pochodzi sól: jeżeli w tym wyrazie jest końcówka -an, to sól pochodzi od kwasu tlenowego, jeżeli -ek, to od kwasu beztlenowego.. Wśród poniższych substancji wskaż sole i nazwij je: KOH, CaSO 4, K 3 PO 4, Ba(OH) 2, HCl, Na 2 SO 4, H 2 SO 4, H 3 PO 4, Ca 3 (PO 4) 2.10 Questions Show answers.. fosforan(V) wapnia.Podaj Nazwy następujących soli : FeCl3 K2S Al2S2 Ca(NO3)2 CuSO4 ZnNO3 Fe2(SO3)3 MgSO3 KJ CaF2 CaCo3 AlPO4 Na3PO4 Daje najAutor: starmagdalena Dodano: 17.11.2010 (18:36) Podać nazwy następujących soli: ZnCl2, K2CO3, CuSO4, AgNO3, Al2S3, Na2SO3, Mg (NO2)2, Ca3 (PO4)2, KBr, CaSO4.. Ustal wzory sumaryczne soli:azotan(V) wapnia; fosforan (V) glinu; siarczan (VI) zelaza; azotan (III) glinu ;Do tego zadania tez prosze dokładne wytłumacznie..

Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

+0 pkt.1.. Zobacz odpowiedzi.. Mn2S3: siarczek manganu.Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan soduPRZYKŁAD (najpierw czasteczkowo, a pózniej jonowo i jonowo w sposób skrócony): a) Ca(OH)2 + Na2CO3 ----> CaCO3 (osad) + 2 NaOH Ca2+ + 2 OH- + 2 Na+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + 2 Na+ + 2OH-Ca 2+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) 9.. Krok po kroku jak się to robi.. Sole - związki zbudowane z kationów metalu i anionów reszty kwasowej.. Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: 1. k) MgMnO4- manganian(VI)magnezuPotrzebuje pilnie pomocy!. Proszę o dokładne wytłumaczenie.. 6H 2 O - chlorek wapnia-woda(1/6).. Mg 3 N 2.NaHS - wodorosiarczek wapnia.. Napisz jonowy skrócony zapis reakcji zobojętniania.. rozwiązane.. - Zapytaj.onet.pl -.. Podaj wzór azotanu (V) sodu.. Podaj wzory chemiczne podanych substancji: proszek do pieczenia, soda, sól .Chlorek sodu, spożywany zwykle jako sól kuchenna, jest głównym źródłem jonów Na + i Cl − dla ludzi i zwierząt.. Jony Na + odgrywają kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych od gospodarki wodnej, przez utrzymywanie stałego ciśnienia krwi, po działanie układu nerwowego.Spożywanie chlorku sodu jest niezbędne do życia, a jego dzienne zapotrzebowanie u dorosłego .Nazwy i wzory soli..

Podaj 4 wzory i nazwy soli, w których skład wchodzą metale trójwartościowe.

6.Podkreśl sole kwasów beztlenowych: NaCl, Na2CO3, KNO3, Fe2S3, CuCl2, AlPO4.. Question from @Werka159 - Gimnazjum - ChemiaPodaj nazwy następujących soli: (NO₂)₂, FeSO₃, Fe₂(SO₄)₃, AlPO₄, Ca₃(BO₃)₂, K₂CO₃, NaCl, MgBr₂, Zn(NO₃)₂, Ca(NO₂)₂, Ca SiO₂ 2. Podaj wzory następujących soli: siarczan sodu, siarczan(IV) potasu,fosforan magnezu, weglan cynku, chlorek glinu,siarczek srebra, azotan żelaza (III), siarczan (IV) baru, azotan .PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony): a) H2SO4 + 2 NaOH ----> Na2SO4 + 2 H2O 2 H+ + SO4 2- + 2 Na+ + 2 OH- ----> 2 Na+ + SO4 2- + 2 H2O 2 H+ + 2 OH- -----> 2 H2O b) NaOH + HCl ----> NaCl + H2O Na+ + OH- + H+ + Cl- ----> Na+ + Cl- + H2O H+ + OH- ----> H2O TLENEK NIEMETALU (BEZWODNIK KWASOWY) + TLENEK METALU ----> SÓL TLENOWA PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony): a) CaO + SO3 ----> CaSO4 CaO + SO3 .6.Podkreśl sole kwasów beztlenowych:NaCl, Na2CO3, KNO3, Fe2S3, CuCl2, AlPO4.. Zadanie jest zamknięte.. węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu.Szkoła podstawowa.. Pod wpływem wody rozpadają się na jony, z których są zbudowane, czyli na kationy metali i aniony reszty kwasowej..

Podaj nazwy soli : KCl; MgCO3 ; AlPO4;Na2SO3; Fe2S3; Pb3(PO4)3Jak to sie robi?


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt