Higiena układu nerwowego karta pracy

Pobierz

Życie każdej jednostki upływa w zespole określonych, względnie stałych warunków mieszkaniowych, rodzinnych, środowiskowych, koleżeńskich.6.. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę z hasłem "higiena".. Rozdanie przez nauczyciela każdemu uczniowi przygotowanej karty pracy ucznia z zestawem ćwiczeń.. · dokładnym leczeniu każdej infekcji.. Tę energię35 Zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy 37 Zasady sanitarno-epidemiologiczne 42 Zasady etyki zawodowej 43 Etapy wykonania zabiegu 43 Czynności wstępne - przygotowawcze 43 Przygotowanie się opiekuna medycznego Jak sama nazwa wskazuje, jest to układ czynny i do swojej pracy potrzebuje "paliwa" czyli swoistej energii.. Jeśli na nasz organizm działa jednocześnie zbyt wiele czynników, mogą one wywołać stres.. · zachowaniu czystości okolic narządów wydalniczych.. Proszę czekać.. 0. wymieniać czynniki wywołujące stres; wymieniać pozytywne i negatywne skutki działania stresu; przedstawiać sposoby radzenia sobie ze stresem; wyjaśniać rolę snu w regeneracji układu nerwowego; omawiać przykłady chorób układu nerwowego.. 11/05/20 Choroby układu krwionośnego Dane statystyczne pokazują, że w Polsce przyczyną ok. 50% zgonów są choroby .. Objawy nerwic są fizyczne i psychiczne, np. Można wyróżnić kilka rodzajów higieny, najważniejsze to: higiena żywienia i higiena osobista..

Budowa i rola układu nerwowego 24.

Karta pracy -20 kwietnia Temat zajęć: Higiena i choroby układu nerwowego (zapisz go w zeszycie) 1.Tekst do przeczytania .. Odpoczynek kluczem do sukcesuKARTA PRACY NR 3 Temat: Choroby i higiena układu nerwowego Zadanie 1.. Prezentacja zawiera podstawowe zasady dbania o higienę układu nerwowego i zdrowie psychiczne człowieka, a także omawia podstawowe choroby neurologiczne i psychiczne.Dzień dobry!. * występuje wtedy, gdy krew z powodu wylewu lub zatoru nie dociera do mózgu.. · właściwym ubiorze w czasie chłodów i deszczu.. Doświadczenia przedstawiające reakcje organizmu.. Biologia.Podczas pracy z pacjentem należy stosować rękawice ochronne, w celu ograniczenia kontaktu z wydalinami i wydzielinami; podczas pracy z ostrymi narzędziami należy zachować szczególną ostrożność, wszelkie zakłucia, urazy należy zgłaszać przełożonemu i rozpoczęcia procedury na wypadek przypadkowego kontaktu z materiałem zakaźnym.Współpraca układu hormonalnego i nerwowego to: działanie agonistyczne działanie antagonistyczne równowaga hormonalna regulacja nerwowo-hormonalna Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.2 funkcje układu nerwowego?. 1.Wyjaśnij pojęcia: a.układ wydzielania wewnętrznego-b.nadczynność-c.niedoczynność-d.antagonistyczne działanie hormonów-e.neuron-f. synapsa-g. łuk odruchowy-h. odruch-i.uzależnienie-Higiena układu nerwowego..

Higiena i choroby układu oddechowego 20.

- analiza budowy układu nerwowego na planszy, foliogramie lub prezentacji, .. Higiena układu nerwowego.. Po wykonaniu punktu pierwszego, przechodzicie do poniższej karty pracy sprawdzającej, waszą wiedzę z działu Układ krążenia.. Pozostałe, to higiena pracy, komunalna, społeczna, szkolna itp.Choroby i higiena układu nerwowego.. Dlaczego?. Filmy.. Higiena układu nerwowego ma na celu określenie warunków sprzyjających sprawnemu funkcjonowaniu układu oraz ułatwiających mu pracę.. Życie każdej jednostki upływa w zespole określonych, względnie stałych warunków mieszkaniowych, rodzinnych, środowiskowych, koleżeńskich.17.. Omówienie budowy i funkcji układu nerwowego- rozwiązanie karty pracy nr 2.. Utrwalenia wiadomości o układzie nerwowym.. Pliss pomużcie 2013-03-24 09:32:18; Opisz budowę układu nerwowego człowieka.. 1.Higiena i choroby układu pokarmowego Cele lekcji: po zajęciach uczeń:-wie na czym polega higiena układu pokarmowego-zna drogi zakażenia pasożytami przewodu pokarmowego-wymienia przyczyny i skutki chorób układu pokarmowego-zna sposoby zapobiegania chorobom układu pokarmowego i chorobom ogólnoustrojowym wynikającym ze złego odżywianiaPraca w grupach 2-osobowych - KARTY PRACY(załącznik nr 1) Na podstawie filmów i tekstu źródłowego podanie przyczyn i skutków chorób układu moczowego przez uczniów i zapisanie ich do tabeli(załącznik nr 1) otrzymanych przez nauczyciela..

Budowa i rola układu oddechowego 18.

Zeszyt ćwiczeń.. Burza mózgów-Na co pozwala mózg?. Treść Grafika.. Bardzo ważne jest także zachowanie prawidłowego rytmu dobowego, czyli spanie w nocy, pracowanie w dzień.Temat: Higiena i choroby układu krążenia.. Budowa i rola układu wydalniczego Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o układzie wydalniczym 21.. Uzupełnij tabelę.. Ochrona sprawnego funkcjonowania układu wydalniczego polega na: · stosowaniu zasad prawidłowego żywienia.. Uczeń wpisuje własne przemyślenia dotyczące zagadnień podanych w ćw.. Powinien być nieprzerywany i trwać w przypadku osób dorosłych od 7 do 8 godzin na dobę.. Tematem naszych dzisiejszych zajęć jest: Higiena i choroby układu nerwowego.. Choroby układu nerwowego Objawy, źródła, leczenie stres Nerwice Natręctwa Depresje zapalenie opon mózgowych udar mózgu Wylew Padaczka stwardnienie rozsianeTemat 2: Higiena i choroby układu nerwowego.. Jest to reakcja, która dostosowuje organizm do nowej sytuacji wymagającej większej aktywności.5.. Wprowadzenie.. E-podręcznik.. Mechanizm wymiany gazowej 19.. Karta pracy do lekcji: Drogi szerzenia się i profilaktyka chorób zakaźnych.. Układ autonomiczny podtrzymuje funkcje życiowe: odbiera bodźce pochodzące ze środowiska wewnętrznego organizmu, kontroluje pracę narządów, których działanie jest niezależne od naszej woli, umożliwia aktywność i wysiłek organizmu albo spowalnia pracę narządów wewnętrznych.Temat:Podsumowanie wiadomości z układu hormonalnego i nerwowego- karta pracy na ocenę.Czas na wykonanie karty pracy do środy 05.05.21r..

Ocena pracy ucznia.

Klasa 7, temat: Drogi szerzenia się i profilaktyka chorób zakaźnych.. Gdy przed grzebieniem zmyka,wyjaśnienie pojęcia higieny psychicznej i zdrowia psychicznego.. * objawy to ból głowy, zaburzenia mowy, wzroku i słuchu, paraliż (utrata zdolności wykonywania ruchów) oraz opadający kącik ust.. Uzupełnij schemat ↑ ← REAKCJE NA STRES→ ↓ Zadanie 2.. HIGIENA - to nauka zajmująca się badaniem wpływu środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz stosowaniem środków zmierzających do poprawy stanu jego zdrowia.. włącznie.. 2010-02-18 07:06:45; Higiena układu nerwowego 2012-04-24 15:49:27; Rola układu nerwowego!. Odpoczynek kluczem do sukcesu.Karta jest przeznaczona przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.Udar mózgu: * zaburzenia funkcjonowania mózgu.. Ten układ nie działałby również bez pomocy układu nerwowego, pokarmowego, krwionośnego i oddechowego.. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy 25.Choroby i higiena układu nerwowego.. Omówienie reakcji organizmu -Co to są odruchy?. Po wpisaniu doNauczysz się.. Witam Cię na lekcji biologii.. Tekst możesz znaleźć na stronie e- podręczniki, link Przeczytaj uważnie tekst poniżej.. Działanie hormonów 23.. * możemy mu zapobiec dbając o serce i naczynia krwionośne.Higiena układu nerwowego.. Układ nerwowy pracuje bez przerwy i ciągle musi odbiera różne bodźce z otoczenia.. Karta i zapiski na niej służą refleksji własnej ucznia i tylko on może decydować, czy będą oneHigiena układu nerwowego: warunki i ćwiczenia.. Ewaluacja.Materiały dla wszystkich.. 2013-02-27 15:19:12; Czy ma ktoś odpowiedzi do sprawdzianu Biologia na czasie, metaboliz?. Utrwalanie wiedzy - ćwiczenia.. 2016-10-23 12:12:04Podsumowując.. Nerwice są grupą chorób układu nerwowego wywołanych przez długotrwały i intensywny stres.. Zapraszam do zapoznania z poniższymi materiałami!. Choroby układu nerwowegoZobacz, jak dbać o układ nerwowy.. Omówienie budowy komórki nerwowej - rozwiązanie karty pracy nr 1.. Każdy uczeń otrzymuje karty pracy i odpowiada na zawarte w nich pytania.. Już wiesz, że: układ nerwowy kontroluje i koordynuje pracę wszystkich narządów organizmu; odebrane informacje są analizowane i oceniane w ośrodkach mózgowia i rdzenia kręgowego; reakcja organizmu zależy od oceny znaczenia bodźca.W skład obwodowego układu nerwowego wchodzą nerwy odchodzące od mózgowia i rdzenia kręgowego.. Dla utrzymania higieny układu nerwowego kluczowy jest zdrowy sen..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt