Opis bibliograficzny strony internetowej przykład

Pobierz

Dostępny w Internecie: .. Cytat nale ży włączy ć w tekst w cudzysłowie.. Red. (imię i nazwisko redaktora).. Rozm.. Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - Stosuj je konsekwentnie!. Tytuł.. Z góry dziękuje.. Warszawa 2001.Opis bibliograficzny strony internetowej Autor (osoba lub instytucja) portalu (strony), Tytuł portalu, [typ nośnika], data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu Przykład: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz), [online], [dostęp 3 grudnia 2007], dostępnyPrzykład [email protected] [dostęp] tu należy napisać datę korzystania ze strony internetowej) Przykład: Skórka Stanisław: Historia książki [online].. Bibliografia Pozycje nale ży uporz ądkowa ć w kolejno ści alfabetycznej według nazwisk.Opis bibliograficzny czasopisma: Elementy opisu: 1) tytuł czasopisma (w cudzysłowie), 2) rok wydania, 3) numer wydania Przykład: Mówią Wieki 2004, nr 4 2.. Schemat: inicjał imienia nazwisko autora fragmentu, tytuł utworu lub fragmentu, [w:] tegoż/ tejże, tytuł całej książki, wydawnictwo, miejsce rok wydania, s. numery stron podanego fragmentu.XIII.. Takie szczegóły jak numery ISBN (International Standard Book .Poradnik - jak wybrać źródła i skompletować literaturę do pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. Wydawca [dostęp].. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz), [online], [dostęp 3 grudnia 2007], dostępny w Word Wide Web: i opisów bibliograficznych..

Opis bibliograficzny strony internetowej.

Każdy elementOPIS BIBLIOGRAFICZNY STRONY WWW: Elementy opisu: Nazwisko i imię: Tytuł [online].. Opis bibliograficzny pojedynczego UTWORU lub FRAGMENTU stanowiącego część większej całości.. Nazwisko, imię (lub inicjał) autora referatu.. Najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książkiOpis bibliograficzny muzyki w Internecie.. Na początku muszę wspomnieć, że bibliografia, którą należy złożyć w tej sytuacji, jest jakimś przedziwnym wymysłem.. Jeśli w książce podane jest kilka miejsc wydania np. wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź,Przykład: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, PIW, Warszawa 1977.. ODWROTNIE 6. i rozsz.. Przykład opisu bibliograficznego dla pracy zbiorowej rozpoczynający się od tytułu Język polski : praca zbiorowa.. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad.. Białystok: Łuk, 1994.. Przykład: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony.. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie internetowym: Karpiel A.: Motyw szatana w literaturze romantycznej.. Miejsce.. Numer przypisu w tekście może być umieszczony w dowolnym miejscu zdania przed znakiem interpunkcyjnym, jeśli znajdzie się w jego sąsiedztwie, np. przykład3, przykład5.. Dotychczas podawałam na końcu jej adres, ale powiedziano mi że należy też uwzględnić date i godzine przeglądania..

Tytuł wiersza, strony.

Do bibliografi mojej prezentacji maturalnej potrzebuje załączyć adres strony internetowej.. Polecam.Plik opis bibliograficzny strony internetowej przykład.pdf na koncie użytkownika koricanspink • Data dodania: 14 lis 2018"Tygodnik Powszechny" 2004 nr 32 s. 11 Opis bibliograficzny WYWIADU - elementy opisu: Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywia- du.. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Gdy chcemy zamienić opis bibliograficzny na przypis, podajemy nie ogólną liczbę stron czy kart w przytaczanym dokumencie, lecz stronę, na której znajdowała się informacja.. Przykład: Herbert Zbigniew: Przesłanie Pana Cogito.Czas przygotowania prezentacji do matur ustnych ponownie powoli się zbliża… Postanowiłam więc (dziękuję za propozycję Przemka z eRIZ's weblog) napisać parę słów o poprawnej bibliografii.. Ma on przede wszystkim za zadanie informować użytkowników oraz roboty sieciowe o tym, co na stronie się znajduje lub czego ona dotyczy.OPis swojej ulubionej strony internetowej POMOCY 2009-03-04 19:33:26 Podacie mi opis ale nie ze strony internetowej o przyjaźni ?. Autor (osoba lub instytucja) portalu (strony), Tytuł portalu, [typ nośnika], data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu..

Przypis do całej witryny internetowej spis dokumentów dalej9.

Przykład: Twardowski Jan: Wiersze.. Opis bibliograficzny strony internetowej Autor (osoba lub instytucja) portalu (strony), Tytuł portalu, [typ nośnika], data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu Przykład: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz), [online], [dostęp 3 grudnia 2007],Autor dzieła, Tytuł dzieła, [typ nośnika], dostępny w Internecie: adres strony [data dostępu].. Tu dowiesz się jak i gdzie zebrać bibliografię do pracy.. Dostępny w Internecie: Opis bibliograficzny reprodukcji obrazu, rzeźby, dzieła architektury:Przypis do publikacji w czasopismach elektronicznych powinien zawierać: Imię i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu i jego podtytuł (jeśli istnieje), nazwisko tłumacza, "Tytuł czasopisma", numer tomu, (z ewentualnym zaznaczeniem nowej serii), rok, numer lub zeszyt, adres strony internetowej (URL),Referat z materiałów konferencyjnych (elementy wymagane).. Określają je normy: PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2: 1999 (dla dokumentów elektronicznych).. Barbara Pietkiewicz.OPIS BIBLIOGRAFICZNY (2009 r.) Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane.. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny InstytutPodawanie numerów stron publikacji w opisach bibliograficznych nie jest obowiązkowe..

2010-08-17 00:15:18 Jak zrobic opis bibliograficzny :D ..?

W części II Użytkownik przewodnika będzie miał możliwość sprawdzenia, jaką postać powinien posiadać poprawny opis bibliograficzny dla konkretnego typu dokumentu, na przykład dla książki, artykułu z czasopisma, patentu czy kilku rodzajów dokumentu elektronicznego.odpowiada tak samo oznaczony przypis źródłowy zamieszczony u dołu strony, zawierający informację o cytowanej publikacji, opisanej zgodnie z obowiązującym schematem.. "Konspekt" [online] 2005 nr 2 [dostęp 22 września 2005].. Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie Elementy opisu: 1) autor artykułu (podajemy nazwisko i imię autora), 2) tytuł artykułu, 3) tytuł czasopisma (w cudzysłowie), 4) rok wydania, 5) numer wydania, 6) strona Przykłady: • Marks Piotr, Lekcja masy krytycznej,[w:] Świat wiedzy 2005, nr 8, s. 101-105 3.OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Elementy opisu: Nazwisko i imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, ISBN.. "Tytuł czasopisma" rok numer numery stron.. Może ktoś z was wie jak to powinno dokładnie wyglądać.. Przykłady.. Wyjątek stanowią cudzysłów, wykrzyknik, pytajnik; tu odnośnikPrzykład - źródła internetowe w przypisie bibliograficznym No dobra, to jak to wygląda w praktyce?. Zasady sporządzania przypisów bibliograficznych ustala norma PN-ISO 690:2012.jak zrobić bibliografie strony internetowej.. przepr.. Wiersz z antologii wielu autorów: Nazwisko i imię autora wiersza: Tytuł wiersza.. Śpieszmy się, s. 152.. Zobaczmy to na trzech przykładach - jednym z wyraźnie wskazanym autorem, drugim, w którym autorem jest instytucja oraz trzecim, którym będzie film z Youtube.rok publikacji oraz numery stron lub paragrafu (je śli strony nie s ą numerowane).. Jeśli autorów jest trzech wygląda to tak: (Ziółkowski, Kowalski i Nowak 1996: 34)Opis strony internetowej (ang. meta description) jest to krótki tekst, który znajduje się w wynikach wyszukiwania tuż pod tytułem i adresem URL danej strony.. Red. Stanisław Frycie.. Warszawa: Czytelnik, 2003, ISBN 83-07-02948-1.. Jeśli umieszcza się przypisy w pracy (na dole danej strony) to podaje się imię i nazwisko autora, zaś w bibliografii zbiorczej kończącej pracę, podaje się nazwisko i imię.. Tytuł referatu.. Wydanie*.. Wykonawca (autor słów, kompozytor), Tytuł utworu, [typ nośnika], [data dostępu], warunki dostępu.. Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!. W przypadku, gdy publikacja ma dwóch autorów, podaje się oba nazwiska, łącząc je spójnikiem "i".. przepr.. Przykład: "Tekst cytowany tekst cytowany tekst cytowany" (Kow alski, 2012, s. 33-34).. Przykład: Wyspiański Stanisław, Portret dziecka (Portret Mietka), [online], dostępny w Internecie:OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (POD REDAKCJĄ) Elementy opisu pracy zbiorowej pod redakcją.. (Uwaga!. Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban.. Przykład: Czerwone Gitary, Mija rok, [online], [dostęp 15 grudnia 2007], dostępny w Internecie: Opis bibliograficzny nagrania słownego Rozm.. W: Opis książki, w której zawarty jest wiersz, strony zajęte przez wiersz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt