Scenariusz zajęć dla osób niewidomych

Pobierz

ROZUMIESZ-POMAGASZ.. Zawiera cele lekcji, metody i formy pracy oraz środki dydaktyczne.. Scenariusz skoncentrowany jest na zagadnieniach dotyczących osób niewidomych, zmysłów, a także roli psa przewodnika.SCENARIUSZ ZAJĘĆ Tytuł scenariusza/temat lekcji: DEPRESJA.. Słyszeli o tzw. "zmyśle przeszkód", echolokacji, niezwykłej wrażliwości dotykowej niewidomych.. Już w starożytności osoby niewidome korzystały z kija, czy laski, która pomagała rozpoznać przeszkody na drodze i je omijać.Scenariusz zajęć w grupie 5-latków Temat: " Ja nie widzę Ciebie , Ty zobacz mnie" Zajęcia zorganizowane w ramach obchodów międzynarodowego Dnia Białej Laski Cele: kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową, przygotowanie dzieci do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową .wyglądu i zachowaniu ludzi, uczestnicy znają konstruktywne sposoby przeciwstawiania się przejawom dyskryminacji, uczestnicy znają prawa człowieka, uczestnicy potrafią dostrzec bariery dla osób niepełnosprawnych i świadomie poszukują ich rozwiązań.. W świecie muzyki i tańca.Temat zajęć: Nauka podania piłki wewnętrzną częścią stopy Cele główne: kształtowanie orientacji przestrzennej kształtowanie siły i wytrzymałości mięśni kończyn dolnych poprawa percepcji kończyn dolnych poprawa refleksu oraz szybkości reakcji Umiejętności: ćwiczący potrafi podać piłkę wewnętrzną stroną stopy Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna Liczba ćwiczących: 20 osób w tym 10 osób ociemniałych i 10 przewodników Wiek ćwiczących: 23 lata Rodzaj .Materiały edukacyjne nt. funkcjonowania i roli psów przewodników w życiu osób niewidomych - Informacje bieżące - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi służącymi do przeprowadzenia w szkołach podstawowych zajęć o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych.KONSPEKT ZAJĘĆ RUCHOWYCH TEMAT ZAJĘĆ: GRY I ZABAWY DLA KAŻDEGO 1.CELE GŁÓWNE ZAJĘĆ A. Zauważanie się nawzajem..

Organizacja i przebieg zajęć.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 3 godziny ODBIORCY: dzieci w wieku od 6 do 10 lat METODY:Tor przeszkód (osoba niewidoma).. Umiejętność tasowania kart.. Cele operacyjne: Witanie się i żegnanie przez podawanie ręki.. Oba te skrajne przekonania zazwyczaj mijają się z rzeczywistością.Scenariusz zajęć z plastykoterapii.. Pobierz przygotowane materiały.. Sprawności motorycznej uczeń: - wzmocni siłę mięśni klatki piersiowej - zwiększy wytrzymałość i wydolność organizmu - poprawi koordynację ruchową - pogłębi oddychanie torem brzusznym - zwiększy pojemność życiową i wentylację płuc - poprawi ruchomość i kształt klatki .Lekcja Autyzm.. 6.- budowanie atmosfery tolerancji i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.. Scenariusz zajęć z choreoterapii - " Nagłe zmiany pogody" Scenariusz zajęć otwartych dla Rodziców - "Wiosna wkoło może być wesoło" - zabawy inspirowane muzyką i tańcem.. Krótki opis scenariusza: Scenariusz jest przeznaczony dla pedagogów, psychologów i wychowawców ze szkół ponadpodstawowych.. Krótka historia białej laski.. Dotyczy problematyki depresji młodzieńczej.. Prosi, aby jedna osoba z pary zasłoniła oczy chustką.. Wprowadzając szereg zabaw ukierunkowanych na doświadczanie za pomocą, innych niż wzrok, zmysłów, wdrażałyśmy dzieci do zrozumienia sytuacji ludzi pozbawionych możliwości widzenia.Ze względu na wykorzystanie pisma brajlowskiego oraz materiałów filmowych z audiodeskrypcją scenariusz jest przystosowany dla osób niewidomych, może jednak być realizowany podczas zajęć z osobami słabowidzącymi.Scenariusz należy traktować jedynie jako wskazówkę do zredagowania ostatecznej wersji konspektu zajęć edukacyjnych dostosowanych do warunków lokalnych, w jakich odbędzie się lekcja..

Kalambury (osoba głuchoniema).Program zajęć 1.

Te same czynności można wykonać na twarzy innej osoby (np. rówieśnika), lalki czy misia, 2. poznawanie pomieszczenia - dorosły oprowadza dziecko po pomieszczeniu, przesuwając jego ręce wzdłuż różnych przedmiotów, ścian i mebli, 3. zabawy z naśladowaniem ruchów, zabawy "paluszkowe" - nauczyciel prowadzi ręce ucznia do słów piosenek, wierszyków, 4. zabawa kartonowymi książeczkami - można je otwierać, zamykać, ustawiać, kartkować, 5. zabawa torebkami i .Zapoznanie dzieci z atrybutami osoby niewidomej - okularami, białą laską i psem przewodnikiem.. Metody pracy: - czynna (zadań oraz samodzielnych doświadczeń) - oglądowe (pokaz ilustracji) - słowne ( opowiadanie, rozmowa) Formy pracy: - zbiorowa, grupowa, indywidualna Przebieg zajęć: 1.. Cel : przybli żenie problematyki osób niepełnosprawnych Ucze ń: - potrafi zdefiniowa ć poj ęcie osoba niepełnosprawna - zna rodzaje niepełnosprawno ściFilmy instruktażowe do platformy EuroMath już dostępne - pomoc w kształceniu online dla niewidomych i słabowidzących - Aktualności - Prace nad bezpłatną platformą EuroMath ułatwiającą naukę matematyki uczniom niewidomym i słabowidzącym oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych nauczycielom matematyki są na ukończeniu.Platforma internetowa EuroMath zawiera materiały metodyczne dla nauczycieli, scenariusze lekcji, karty pracy ucznia, ćwiczenia, testy i wiele innych zasobów gotowych do wykorzystania na lekcji oraz podczas samodzielnej pracy ucznia w domu..

Terapia przez ruch - scenariusze zajęć do programu autorskiego.

Dysleksja - korzystanie z posiadanej wiedzy, rewalidacja.. Ujęcie podmiotowe: Niepełnosprawni to dla mnie normalna sprawa.. Zadaniem drugiej jest bezpieczne przeprowadzenie "osoby niewidomej" do mety.. Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników do świata zmysłów bez użycia wzroku oraz wejście w rolę osoby niewidomej, przy zastosowaniu miedzy innymi technik dramowych, koncentrujących się na zmyśle dotyku.Przygotowanie życzeń poprzedzone było zajęciami na temat funkcjonowania osób z dysfunkcjami wzroku.. Odpowiadanie na pytanie "Kogo nie ma".. Umożliwia on przeprowadzenie dwóch jednostek lekcyjnych.. Zabawa tradycyjna " Lisek"Scenariusze i pomysły do pracy - rozwijanie percepcji słuchowej, usprawnianie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi, ćwiczenia motoryki, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych, programy rewalidacji, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, teoretyczne podstawy rewalidacji.Zajęcia zrealizowane w oparciu o fragment książki "Opowieści o Błękitnym Psie, czyli o rzeczach trudnych dla dzieci".. Nauczyciel zaprasza do zabawy rodziców.. Gdy zadanie zostanie wykonane, następuje zamiana ról.. Odtworzenie filmiku edukacyjnego.. Specjalnie dla osób prowadzących tego rodzaju zajęcia przygotowaliśmy materiały wspierające ćwiczenie pamięci oraz terapię reminiscencyjną podczas zajęć dla seniorów.Konspekt lekcji wychowawczej Rodzaj zaj ęć : Lekcja wychowawcza w gimnazjum Temat : Niepełnosprawni - kim s ą?.

Temat - zakres tematyczny zajęć: Czy naprawdę jesteśmy inni?

Zgadzam się na używanie przez Advision Sp.. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy dwa scenariusze lekcji skierowane do uczniów w różnym wieku.. Podjęte przez nas działania służą: kształtowaniu postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową;Czas realizacji zajęć: 1 godzina lekcyjna.. Nie lękam się kontaktu z nimi.Ich wyobrażenie podpowiada im, że wystarczy niewidomej osobie dać laskę lub psa przewodnika, by umożliwić jej samodzielne docieranie do celów.. Istotą zajęć nie jest opanowanie przez uczniów teoretycznych zagadnień związanych z niepełnosprawnością, lecz próba przełamania barier i lęku między osobami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi.zęść druga to scenariusz lekcji z edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3. z o.o., zarówno w imieniu własnym, jak i na zlecenie innych osób, końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz .Grupowe treningi umysłu dla seniorów najczęściej prowadzone przez różnego placówki np. UTW, DPS, OPS, kluby seniora, biblioteki i domy kultury.. Lekcja autyzm dla dzieci.Scenariusz zajęć uspołeczniających - gra w Piotrusia/autyzm Rodzaj zajęć: grupowe Liczba dzieci: 45 Czas trwania: 45 minut.. - zachęcanie do otwarcia się na osoby niepełnosprawne .. Zasoby zostały przygotowane przez nauczycieli matematyki uczniów z dysfunkcją wzroku ze szkół w Holandii, Irlandii i w Polsce.Euromath platformą wspierającą kształcenie online osób niewidomych i słabowidzących.. Informacje na temat rzeczy ułatwiających życie osobą niewidomym.. Filmy instruktażowe już dostępne Prace nad bezpłatną platformą EuroMath ułatwiającą naukę matematyki uczniom niewidomym i słabowidzącym oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych nauczycielom matematyki są na ukończeniu.. Wyświetlenie filmiku na temat psów przewodników oraz kilka moich uwag.. Zrozumienie zasady gry Piotruś.. Zaplanujcie lekcję w tygodniu poprzedzającym 2 kwietnia i pokażcie swoje wsparcie dla osób z autyzmem.. Przeczytanie opowiadanie "Krótka historia białej laski".. Przywitanie z uczestnikami i kilka informacji na swój temat.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - niepełnosprawność intelektualna.Wyjaśniałyśmy, jak osoby niewidome żyjące w nieustannej ciemności funkcjonują i poznają świat.. Światła uliczne - strategie zadań.. Metoda małych kroków - dysleksja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt