Zaznacz właściwe odpowiedzi niemiecki

Pobierz

Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. Dumnie wspierane przez WordPress .Zaznacz właściwe odpowiedzi.. Powodzenia!. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.. R F Gina aus Kanada 2.1.Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe odpowiedzi.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Substancje zaliczane do elektrolitów.. (0-5) Usłyszysz dwukrotnie audycję na temat gwiazd.. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone.. : jpg na dole Odpowiedz na pytania.. D. Zaznacz właściwe formy czasowników modalnych w czasie przeszłym Präteritum.. Wynagrodzę!. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.. Wann machst du Urlaub?Zaznacz właściwą odpowiedź.. a) Es ist 70m^2 groB b) Es hat vier Zimmer c) Es ist bequem 4.. Polski dla Niemców.. Knie - Hals - Gesicht - Füße - Bauch - Augen 4.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Pomożecie?. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. B. nie przewodzą prądu elektrycznego ani w postaci czystej, ani w roztworach wodnych.. Polecam - Niemiecki dla operatorów koparek.. A. habe … gegangen B. habe … gekomme - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz właściwe informacje..

Zaznacz właściwe uzupełnienia zdań: A, B lub C.

Ich musstest - musste - mussten ein 5- - Pytania i odpowiedzi - Język niemieckiWybierz właściwą odpowiedź .. Kilka odpowiedzi może być prawidłowych.. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone.. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone.. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.. Polecam - Niemiecki dla kierowców autobusu w Niemczech.. Po dwukrotnym wysłuchaniu wypowiedzi trzech osób zaznacz znakiem X w tabeli, które z podanych zdań są prawdziwe (richtig - R), a które fałszywe (falsch - F).. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. C. przewodzą prąd elektryczny w postaci czystej i w roztworach wodnych.. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem Ai zaznacz właściwe.. Polecam - Niemiecki dla kierowców ciężarówek.. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.. D. pamiętaj o przeniesieniu rozwiązań tych zadań na kartę odpowiedzi.. Zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania (1.1.-1.5.). Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.. Kilka odpowiedzi może być prawidłowych.6.. Wybierz własciwą odpowiedź.. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj Apola do tego przeznaczone..

9.Które odpowiedzi są prawidłowe?

Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.. Question from @Agnieszkamazur7 - Gimnazjum - Język niemieckiodpowiedź zaznacz, np. gdy wybierzesz odpowiedź "A": a. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.. Język Niemiecki.. - Und was empfehlen Sie als Hauptgericht - .. .Wybierz i zaznacz właściwe uzupełnienia zdań.. (9 pkt) Zapoznaj się z treścią zdań 2.1.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.6.. D. przewodzą prąd elektryczny w roztworach wodnych.Przeczytaj pytania i wybierz właściwe odpowiedzi.. Język Niemiecki.. Zaznacz właściwą odpowiedź.. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź, np. a. są zgodne z treścią nagrania (R - richtig), a które nie (F - falsch).. N5190_Niemiecki_Glowny_Arkusz_PP.indd 1 13-11-08 13:09.Egzamin maturalny z jĘzyka niemieckiego Poziom podstawowy 2 Zadanie 1.. - ćwiczenia utrwalające materiał gramatyczny oraz słownictwo poznane w danym rozdziale w formie zabawy.Egzamin maturalny z języka niemieckiego Arkusz I 3 Zadanie 2.. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone..

Wybierz i zaznacz po dwie właściwe odpowiedzi.

w 4.8 odpowiedz B - czyli Was macht du,wenn du gerade nicht schreibst?Wybierz właściwe, zgodne z treścią tekstu odpowiedzi na pytania (5.1.-5.6.. Posłuchaj nagrania i zaznacz właściwe odpowiedzi.. Przeczytaj pytania i wybierz właściwe odpowiedzi.. Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane.. A. nie przewodzą prądu elektrycznego w roztworach wodnych.. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. Czym i dokąd jadą te osoby?. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone.. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone.. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. Szybko proszę.. NIEMIECKI !. a. Auf den Arzt, Herrn Professor Breitmann.Zaznacz właściwe tłumaczenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt