Rozprawka konflikt antygony i kreona

Pobierz

Polinejkes jest zdrajcą, za karę więc nie będzie pochowany - ani w ziemi ojczystej, ani w obcej.. Jak oceniasz postepowanie Antygony i Kreona-rozprawka.. ludzi.. Dla Antygony natomiast, kierującej się wiarą i miłością, nadrzędne są przykazania duchowe.. Dwa spojrzenia na tragizm ludzkich losów w czasie II wojny światowej - Zofia Nałkowska "Medaliony .Zadanie: rozprawka na temat czy antygona miała rację, podejmujac decyzje o pogrzebaniu zwłok brata Rozwiązanie: konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w antygonie , dotyczy antygony i kreona budziKonflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa zrodził się w momencie, kiedy Kreon podjął nieodwołalną decyzję o przyznaniu racji samemu sobie.. Podczas wojny traci 2 braci-Eteoklesa i Polinejkesa, który sprowadził wojsko wroga na terytorium kraju.. Każdy z nas bowiem ulega emocjom i uczuciom.W tragedii pt. " Antygona " autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę .Przedstawia on konflikt tragiczny, w którym protagonistami są Antygona, córka Edypa i król Teb, Kreon..

Forma - rozprawka.

To Antygona zwyciężyła ten tragiczny konflikt wartości i to ona ma rację.Syn Kreona na wieść o śmierci ukochanej, postanowił popełnić samobójstwo, wkrótce to samo uczyniła jego żona i matka Antygony.. Oby dwoje też srogo zapłacili za swoje czyny.. Antygona karą śmierci za nieposłuszeństwo, a Kreon śmiercią żony Eurydyki i syna Hajmona za pychę i swoją dumę.Streszczenie szczegółowe Prologos.. Akcja utworu zdaje się jednak przeważać na korzyść Antygony - jej motywy są bliższe człowiekowi.. Oboje chcieli dobrze i kierowali się swoimi uczuciami i rozumem.. W rozwinięciu zauważamy, że przyczyną zachowania Antygony.. Mimo, iż od pierwszego wrażenia może się wydawać, że poszkodowaną jest tytułowa bohaterka, to w sporze pomiędzy tą dwójką nie ma wygranych.Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem.. Spór ten później przerodzi się w prawdziwą walkę i zakończy się tragedią.. Racje bohaterki wydają się być usprawiedliwione: ceni normy "wyższe", ustanowione już dawno.Punktem centralnym jest konflikt między dwoma postaciami Antygoną i Kreonem.. Antygona, jego siostra ani myślała podporządkować się mu.. Sofokles, twórca "Antygony", przedstawił w swoim dziele konflikt dwóch racji: z jednej strony praw boskich, z drugiej tych ustanowionych przez człowieka..

Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem.

Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem.. Antygona a prawo ludzkie.. Osoby, które również są uwikłane w ten konflikt, to Ismena siostra Antygony i Hajmon, syn Kreona.Jak napisac rozprawkę; .. Na tym jednak polega konflikt tragiczny, że nie ma możliwości, aby sprawa zakończyła się pomyślnie.Dla Kreona nadrzędnymi wartościami są rozum, ład i społeczeństwo i państwo.. Jest do końca obiektywny i pozwala swoim czytelnikom ocenić działanie Antygony i Kreona.. Uważała ona, że Kreon nie miał prawa wydawać takiego zakazu.Na czym polega konflikt tragiczny w "Antygonie" - racje obu stron.. Tragedia i tragizm - wyjaśnij pojęcia; Na czym polegał tragizm Antygony?. Kreon ogłosił go zdrajcą narodu i nie pozwolił, aby odbył się jego pogrzeb.. Spór ten później przerodzi się w prawdziwą walkę i zakończy się tragedią.. Konflikt(tragiczny) między jednostką a władzą, oraz między sumieniem a prawem.. Kierowała się tym, co podpowiadało jej serce.Prawo ludzkie wydane zostało przez Kreona.. Antygona, kierując się miłosierdziem, litością i szacunkiem do praw boskich, sprzeciwiła się zakazowi Kreona.Rację miał Kreon czy Antygona?. Z kolei Antygona kochająca swego brata, złamała zakaz władcy Teb, gdyż nie chciała narazić się bogom.Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią..

Jest problem, trzeba go rozwiązać, a najlepiej do tego nadaje się rozprawka.

Antygona wyznaje swej siostrze, Ismenie, zamiar pogrzebania zwłok brata Polinika.W bratobójczej walce polegli obaj bracia: Polinik i Eteokles, ale obecny władca Teb, Kreon, wydał rozkaz, aby nikt nie ważył się grzebać tego, którego uznał za zdrajcę.Antygona namawia siostrę, aby wraz z nią spełniła święty obowiązek.. blocked odpowiedział(a) 20.05.2010 o 21:01: Konflikt Antygony i Kreona jest to konflikt równorzędnych racji, którymi kierują się ci bohaterowie.. W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie, ustanowione przez bogów i ludzkie, które .Dla Antygony najważniejsza pozostaje druga osoba, dlatego tak wytrwale dąży do pochowania brata, nawet gdy wie, że przypłaci to życiem.. Odnajdujemy w tej tragedii tzw. konflikt tragiczny, czyli istnienie dwóch równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie sposób wybrać.. Konflikt wartości w "Antygonie" Sofoklesa.. W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie, ustanowione przez bogów i ludzkie, które wprowadzał władca.. Uwaga: Zakończenie rozprawki, to wyrażanie Waszych własnych odczuć, refleksji, dlatego też jesteście zobowiązani do napisania jej sami.Jak to napisać?. Forma pracy.. Antygona zaś kieruje się prawami boskimi i własnym sumieniem.. Jedynie ona miała odwagę zareagować na bezduszność Kreona i dopiąć swego nie zważając na czekającą ją karę.Obaj zginęli w bratobójczym pojedynku..

Właściwie sprowadza się to do jednego konfliktu: prawo boskie a prawo ludzkie.

Uwaga!. Uważam, że rację w sporze miała Antygona.. Bohaterowie wyrastają ponad przeciętność, ale ich losami kieruje przeznaczenie.. Na samym początku "Antygony" dowiadujemy się o narastającym konflikcie, trwającym pomiędzy Antygoną a Kreonem.. Antygona i Kreon ponoszą klęskę.. Antygona i Kreon to równorzędni bohaterowie, tragiczni, ponoszą klęskę.. Kreon odmówił mu nawet skromnego pogrzebu, o który upominała się Antygona.. Postaram się ten problem rozstrzygnąć w swojej rozprawce.. Spór toczył się o pochowanie zwłok brata Antygony-Polinika.. Następnym władcą był Kreon, który zakazał chowania ciała agresora, pod groźbą śmierci, gdyż w jego mniemaniu był on zdrajcą.. Wobec tego czynu, wuj Antygony Kreon uznaje Polinejkesa za zdrajcę i zakazuje.Niestety, jego zachowanie było despotyczne.. Z kolei Antygona, wiedziona uczuciem i emocjami, a w szczególności lojalnością w stosunku do rodziny, dała przykład, jak trzeba walczyć ze złem.. Proszę o szybką pomoc .. Kreon a prawo boskie.. Śmierć Antygony pociąga za sobą śmierć Hajmona, ta z kolei powoduje śmierć Eurydyki.Na samym początku "Antygony" dowiadujemy się o narastającym konflikcie, trwającym pomiędzy Antygoną a Kreonem.. Pierwszym argumentem, który przytoczę, będzie kierowanie się zasadami boskimi przez Antygonę.Kreon czy Antygona?. Natomiast Kreon, jako .Zanalizuj podane fragmenty "Antygony" Sofoklesa i objaśnij, z czego wynika i na czym polega tragizm Kreona.. Antygona" jest tragedią - której Motyw przewodni stanowi nieprzezwyciężony Konflikt pomiędzy dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi.. Najlepsza odpowiedź .. Córka Edypa, wybiera działanie w zgodzie z sumieniem, lecz wbrew zarządzeniu władcy: pomimo zakazu, wydanego przez panującego w Tebach jej wuja Kreona, dokonuje pochówku poległego w wojnie brata.. Antygona jest córką Edypa i Jokasty oraz siostrą Ismeny.. "Antygona" Sofoklesa jest przykładem uniwersalnej tragedii antycznej opartej na konflikcie dwóch racji, z których ostatecznie żadna nie wygrywa.. Swoim upartym zachowaniem doprowadził do tego, że Haimon - jego syn, a zaraz potem Eurydyka , targnęli się na swoje życie i zginęli.ANTYGONA postać tragiczna.. Trudno cokolwiek doradzić, bowiem wszystko już było… Na ten temat powstało tysiące rozprawek - ta forma bardzo dobrze się do tego nadaje.Z moich powyższych rozważań wynika, że i Antygona i Kreona mają rację.. Zarzewiem tego konfliktu stał się zakaz wydany przez władcę.podam ci argumenty:-Antygona chce byc oddana prawom boskim, a Kreon prawom ustawowym - Antygona uważa, że prawa boskie są wyzsze od prawa stanowionego, a Kreon sądzi, że prawo religijne nie może ograniczać władzy królewskiej - Antygona kieruje się zasadą" Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić", a Kreon kieruje się dobrem państwa Ogółem są to postaci tragiczne o sprzecznych względem siebie poglądach, dlatego dochodzi między nimi do konfliktu.Najsłynniejszy literacki konflikt - Antygona i Kreon..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt